Glifing : com detectar i vèncer les dificultats de lectura

Montserrat Garcia i Ortiz
En Mario tenia 6 anys, acabava de començar el primer curs de primària i ja preguntava: «Mama, què haig de fer per treballar». En Mario no volia anar a l’escola. No és que no li agradés aprendre, és que no podia fer-ho de la forma i al ritme que ho feien els seus companys. Així comença el camí de patiment i fracàs que allunya a molts nens del món escolar i que els porta a constituir el 30% de fracàs escolar que hi ha al nostre país. Fracassen ells? No, fracassem els adults quan no sabem donar resposta a les seves necessitats d’aprendre de manera diferent. Aquest llibre ens parla de les dificultats d’aprenentatge, i d’un mètode de lectura per aprendre a llegir d’una altra manera, mitjançant el joc, tot i que treballant. El mètode reforça aspectes cognitius que sustentaran les habilitats de lectura. Des de casa, amb un ordinador i convertint la lectura en un joc, el nen entrena amb el mètode Glifing entre 15 i 20 minuts al dia, 4 dies a la setmana. Les sessions es pauten de manera graduada, al ritme d’aprenentatge i evolució de l’usuari. Glifing avalua automàticament els avenços del nen i s’adapta a les seves noves necessitats. El nen millora en actitud i autoestima; pren consciència de fer menys errades i veu com augmenta la seva velocitat lectora. Aquest llibre és fruit del treball de moltes persones del món de la ciència, de les escoles i de les famílies, però, sobretot, és fruit del treball d’una mare que volia ajudar al seu fill i a tots els nens que, com a ell, els costa aprendre a llegir.
Llibre
Fons general
Planta 3 - Fons General
No Ficció
Coneixements
novembre, 2017
Adult