És complicat

Pasqual Alapont
David només té set anys, però la vida li ha mostrat ja el seu costat més fosc. La seua veu, curiosa i espavilada, ens condueix pel relat del seu dia a dia, a l’escola i a casa… Va d’ací cap allà amb diversos oncles i les seues famílies. Fins i tot se’n podria anar a viure amb un altre parent, al Canadà. La tendresa amb què David exposa la seua realitat embolcalla el lector i el duu cap al descobriment d’una veritat difícil d’empassar. Encara que intenta assumir-la amb un esperit i una voluntat impropis de la seua edat, oblidar és complicat.
Llibre
Fons general
Planta 2 - Espai Multimedia
Ficció
Novel·la
febrer, 2018
Juvenil