El Diari de la Joana

Cristina Benítez
El diari de la Joana està creat amb el desig d'explicar a tothom, amb una visió sensible i sempre amb humor, la síndrome de Down, a través d'una nena molt especial, carismàtica i molt divertida. La Joana és una nena de 9 anys, alegre i curiosa, envoltada d'una família que l'estima i una escola on la comprenen. Però també, de vegades, ha de ser molt valenta i afrontar les dificultats de conviure en una societat que, encara avui dia, està plena de prejudicis i estereotips difícils d'eliminar.
Llibre
Fons general
Planta 1 - Sala Infantil
Ficció
Conte
abril, 2018
De 7 a 8 anys