Tunga Petitunga

Mar Pavón
La Petitunga és, tal com el seu nom indica, una llibreria per a petits i petita de mida, tot i que el poc espai de què disposa està molt ben aprofi tat: els llibres atapeeixen prestatges, taules i, fins i tot, pengen del sostre... Tothom qui hi entri haurà de ser per força de talla baixa.
Llibre
Fons general
Planta 1 - Sala Infantil
Ficció
Conte
març, 2019
De 7 a 8 anys