Selma

Jutta Bauer
Per saber què és Ia felicitat cal parlar amb Ia Selma. Ella respondrà com sap: tranquil·lament. La vida és quelcom senziII, diu Selma, i Ia felicitat també. Petits ritus que semblen insignificants conformen Ia seva existència afable. Amb traços esquemàtics i burletes, fons dilu'its i moltes lectures possibles, Selma ens regala una lliçó de vida.
Llibre
Fons general
Planta 1 - Sala Infantil
Ficció
Album Il·lustrat
maig, 2019
Adult
Infantil
Juvenil