Edifici i distribució

La biblioteca està situada a l'edifici de Cal Morató. La restauració i les troballes arqueològiques d’un pati interior i elevat per adequar-lo a la seva funció original de plaça (llotja) amb arcs perimetrals que daten de l’època medieval han estat els reptes principals per harmonitzar el nou edifici de la biblioteca amb aquest entorn físic singular.

De la casa se n'han conservat la façana i la coberta catalogades, i de les restes arqueològiques de la nova plaça se n'han conservat els arcs de pedra, que permeten un gran pas de llum natural, i que s'han convertit en el logotip de la biblioteca.

L'edifici és obra de l'arquitecta municipal Anna Feu Jordana.

La biblioteca, que s'estructura en forma d’L, té una superfície útil de 1.247 m2 distribuïts en les següents plantes i seccions: