Serveis

Informació i assessorament bibliogràfic

La biblioteca és un centre local d'accés al coneixement i com a tal proporciona accés a tot tipus d'informació i atén les peticions dels usuaris, oferint orientació i resposta a les seves necessitats informatives, formatives i/o culturals. Ofereix també assessorament, formació i suport necessari per a un millor ús dels recursos de la biblioteca, sobre l'organització i ubicació de la col·lecció, la cerca al catàleg i altres eines de recerca bibliogràfica o documental.

Per qualsevol dubte pregunteu al personal de la biblioteca que us ajudarà i orientarà.

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes de forma presencial a la biblioteca, per correu electrònic ( biblioteca.solsona@gencat.cat ) i/o per telèfon (973483839).

Lectura i consulta a sala

La biblioteca disposa de 160 punts de consulta, lectura i treball a sala.

L'accés és lliure i gratuït, tots els materials que integren el fons de la biblioteca són susceptibles de ser consultats, excepte algunes obres que, per les seves característiques, tenen restriccions d'accés.

Espai de treball en grup

La biblioteca disposa d'una sala de treball en grup amb un aforament limitat de 10 persones. Es pot reservar un màxim de 2 hores al dia, i és necessari tenir el carnet de biblioteca.

Accés a Internet, ofimàtica i zona Wi-Fi

La biblioteca disposa de 10 ordinadors de consulta a Internet i ofimàtica. El servei és gratuït i per accedir-hi és imprescindible identificar-se amb el carnet d'usuari. El temps de connexió és de 30 minuts, si hi ha usuaris que s'esperen.

L'accés a Internet es destina preferentment a la recerca d'informació, la investigació i l'aprenentatge. La biblioteca es reserva el dret de restringir el servei d'Internet quan l'accés no es destini a aquest ús, o per raons tècniques i/o de seguretat i organització.

Per accedir a la xarxa Wi-Fi és necessari identificar-se amb una contrasenya que el personal de la biblioteca us facilitarà.

Reprografia

A la biblioteca disposem d'una màquina fotocopiadora en blanc i negre que funciona en règim d'autoservei. Permet fotocopiar i imprimir des dels ordinadors de la biblioteca, pagant el preu públic establert de 0,10€ per full.

Els usuaris hauran de tenir en compte la normativa vigent en matèria de drets d'autor a l'hora d'efectuar les còpies.

Préstec

El servei de préstec 30x30 permet als usuaris emportar-se a casa 30 documents de la biblioteca durant 30 dies. És un servei gratuït i obert a tothom que tingui carnet de biblioteca.

Els documents prestats es podran renovar fins un màxim de 3 vegades sempre i quan no estiguin reservats i no hagi expirat el termini de tornada. Són objecte de préstec tots els materials que constitueixen la col·lecció de la biblioteca amb les excepcions d'algunes obres de referència, els exemplars únics de la col·lecció local, els darrers números rebuts de diaris i revistes i aquells documents determinats com a valuosos o de característiques especials per la biblioteca.

Els materials prestats s'han de tornar el dia indicat o abans. El retard en la devolució de documents penalitza a l'usuari amb 1 punt per document i dia de retard. Quan s'arriba als 90 punts l'usuari queda temporalment exclòs del servei de préstec a totes les biblioteques públiques del Sistema.

Préstec interbibliotecari

A través d'aquest servei es posa a disposició dels usuaris el fons de les biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública de Catalunya, les biblioteques especialitzades, o les universitàries, entre d'altres.

El servei és gratuït entre les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i es regeix pel mateix funcionament que el servei de préstec. En cas que hi hagi despeses derivades del préstec interbibliotecari amb altres institucions, aquestes seran a càrrec de l'usuari.

Reserves

Es poden efectuar un màxim de 5 reserves de documents. Tan bon punt els documents reservats estan disponibles, la biblioteca avisa l'usuari i aquest disposa de 5 dies per recollir-los. Un cop passat aquest termini la reserva queda cancel·lada.

Bústia de retorn

La bústia de retorn us facilita tornar els documents que teniu en préstec qualsevol dia i a qualsevol hora, fins i tot quan la biblioteca està tancada.

La bústia està situada a l'edifici de la biblioteca i és accessible des del carrer castell.

Foment de la lectura

La biblioteca realitza, per si mateixa i en col·laboració amb altres institucions, activitats de caràcter cultural (exposicions, debats, presentacions, conferències, hores del conte, clubs de lectura, etc.) que ajuden a fomentar l'hàbit lector entre la població, donen oportunitats per al desenvolupament personal i faciliten l'accés igualitari a la cultura.

Formació d'usuaris

La biblioteca ofereix visites guiades i sessions de formació d'usuaris adreçades a públics concrets amb l'objectiu d'iniciar-los en l'ús de la biblioteca i informar-los del seu funcionament, així com familiaritzar-los en la cerca i recuperació d'informació.

Amb els centres educatius, es programen visites adaptant-les a les necessitats del centre i de l'alumnat, sempre amb l'objectiu de fomentar l'ús dels recursos de la biblioteca i potenciar l'hàbit lector. El tipus de visita varia segons l'edat dels alumnes, i si es tracta de la seva primera visita o no.

Per sol·licitar visites o sessions de formació d'usuaris es pot fer presencialment a la biblioteca, per correu electrònic ( biblioteca.solsona@gencat.cat ), o per telèfon (973483839).

Punt d'intercanvi de llibres

La biblioteca disposa d'un punt fix d'intercanvi de llibres, amb la finalitat de donar una segona vida a aquells llibres de la vostra biblioteca personal que ja heu llegit. Es tracta de portar un llibre vostre i intercanviar-lo per un altre que haurà deixat una altra persona.