Màrius Torres, més enllà del demà

Francesc Culleré
Francesc Culleré ofereix en aquest llibre de poemes un sentit homenatge a Màrius Torres i situa el gran poeta català en el temps i en l'espai, amb un treball de fi simbolisme biogràfic. L'autor ressegueix la vida de Màrius Torres amb una visió essencialment lírica, no narrativa, o sigui amb ulls de poeta, fet que li exigeix una exquisida sensibilitat i un coneixement exacte de la biografia del poeta lleidatà. Francesc Culleré ubica cada poema en un moment clau de la vida de Màrius Torres, en el context familiar —pares, germans— i social —fets transcendents de la història de Catalunya. Sense oblidar les persones que exerciren un evident influx en l'ànima del poeta. Amb pròleg de Jordi Pàmias i epíleg de Margarida Prats.
Llibre
Fons general
Planta 3 - Fons General
Ficció
Biografia
juliol, 2016
Adult