Cucafera

Bayard Revistes
La revista Cucafera és una publicació infantil concebuda específicament per als nens i les nenes de 4 a 7 anys. Tenint en compte l’enfocament globalitzador de l’ensenyament en l’etapa d’EI-1r de primària, i amb un tractament lúdic i motivador dels temes, la revista Cucafera constitueix un recurs didàctic idoni per desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge de molts dels continguts de les àrees en què s’estructura aquesta etapa educativa.
Revista
Fons general
Planta 1 - Sala Infantil
Ficció
Coneixements
Infantil
juliol, 2015
Infantil